Stal Bixie

Stal Bixie is een kleine hobbystal in IJzendoorn.
Er staan momenteel 3 pony’s en paarden.